حقمزده


 

أ كیبمزڭ هر منسوبی، عثمانلیجه متنلری اوقومقده اوزمان اولماسینڭ یانی صره، حیاتلرنده ده عثمانلیجه یی طارتیشارق، قونوشارق، آراشدیرارق یشامیه چالیشر


ico-4

 

چالیشانلریمزڭ  آقادمیك – صوصیال – كولتورل آ لانده كی اوغراشلری ده تأریخ، الهیات، ادبیات، و بوڭا بڭزر عثمانلیجه یله علاقه لی قونولردن اولوشمقده در

ico-5

 

چویرمنلرمز چویری یاپمدیقلری زمانلرده ده عثمانلیجه اوقومه لریله مشغولدر

ico-3

 

أكیبمزڭ منسوبلری، فارسجه و عربجه گبی تركجه یلە علاقه سی اڭ اوست دوزیده اولان ایكی دیله ده آشنا درلر